Najlepsi przedsiębiorcy w Sieci

Najlepsi przedsiębiorcy w Sieci

>

Co to jest przewiert horyzontalny?

Mieszko Lewandowski 2021-06-05 0 komentarzy
Co to jest przewiert horyzontalny?

Podczas układania podziemnych instalacji infrastrukturalnych, zamiast wykonywać tradycyjne wykopy przy użyciu koparek, można wykorzystać zaawansowany sprzęt budowlany w postaci sterowanych wiertnic kierunkowych. Takie nowoczesne maszyny posiada łomżyńska firma Elektro-Silver Sp. z o.o., dzięki którym można bezpiecznie i bezkolizyjnie położyć elementy sieci:

  • wodno-kanalizacyjnej,
  • ciepłowniczo-gazowej,
  • teletechnicznej,
  • światłowodowej.

Przewierty horyzontalneumożliwiają sprawne wykonanie dowolnych projektów instalacyjnych pod elementami zabudowy infrastruktury zarówno drogowej, jak i kolejowej. Ten rodzaj technologii wykorzystywany jest praktycznie na każdej nieruchomości gruntowej. Działania, które należy podjąć podczas wiercenia, można zgrupować w trzy kluczowe fazy:

  • wiercenie wstępne – polegające na wykonaniu w zaplanowanej osi rurociągu otworu pilotowego pod kątem wejścia wynoszącym od 10 do 20°,
  • rozwiercanie gruntu – ta faza rozpoczyna się po osiągnięciu założonego w projekcie punktu wyjścia przez głowicę pilotową, która zostaje wymieniona na tzw. rozwiertak. Celem poszerzania otworu w gruntach kamienisto-skalistych wykorzystywane są tzw. poszerzacze rolkowe,
  • wciąganie rurociągu – który jest zamontowany do głowicy rozwiercającej za pomocą łącznika. Instalacja rury następuje podczas przeciągania rozwiertaka do wiertnicy.

Spółka z Łomży dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który pozwala na szybkie położenie podziemnej sieci kanalizacyjnej, światłowodowej czy gazowej. Jej specjalnością są sterowane przewierty.

Skomentuj wpis